LPV samen sterk voor vlissingen

Lokale Partij Vlissingen (LPV)

Samen sterk voor Vlissingen

Als lokale partij hebben wij géén bindingen met of verplichtingen aan landelijke partijen. Onze leden zijn gemotiveerde mensen, die uit ideële overwegingen en met een pragmatische aanpak alle politieke facetten van de Vlissingse samenleving volgen en, waar nodig, op reageren. De LPV staat tussen het volk en luistert. Inwoners en ondernemers maar ook onze bezoekers vormen onze bron van inspiratie.

Ons doel is eenvoudig: bestuurlijke ondersteuning van de lokale belangen van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Dit houdt in dat we proactief inspelen op de alledaagse gemeentepolitiek, en tegelijkertijd toekomstgericht werken met een duidelijke visie.

John De Jonge wethouder

Wethouder LPV

J.C.G.M. (John) de Jonge

Functie: WethouderPolitiek:LPV – Lokale Partij Vlissingen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds:mei 2014
Portefeuille:Financiën, Ruimtelijke ordening , Economische ZakenToelichting:Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John de Jonge (LPV) heeft in zijn portefeuille: Financiën, ruimtelijke Ordening, grexen, Economie, campus Zeeland en Impuls.

John de Jonge is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2022
Wethouder John de Jonge (LPV) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Ruimtelijke ordening, Financiën, het Ziekenhuis (duo-collegelid is wethouder Stroosnijder) en het Scheldekwartier (duo-collegelid is wethouder Verboom).

Raadsleden LPV-fractie

Saskia (S.C.G.A.) Eggermont

Saskia Eggermont

John (J.C.A.)
Dooms

John Dooms

Holger (H.J.E.)
van Heek

Holger van Heek

Geoffrey (G.A.)
Sips

Geoffrey Sips

Dick (D.)
van den Bout

Dick van den Bout

Bestuursleden LPV

Sven (C.S.C) Hardeman

Voorzitter

Jan (J.J.) Kleinepier

Penningmeester

Eric (E.A.J.) Lokker

Secretaris

Vragen staat vrij