J.C.G.M. (John) de Jonge

Wethouder LPV

John De Jonge wethouder

Wellicht kunt u het zich nog herinneren. In de zomer van 2013 was Vlissingen weer eens negatief in het nieuws. Er liep een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester en een wethouder. Samen met heel veel andere Vlissingers stoorde ik me aan de zoveelste bestuurscrisis in korte tijd. De stad was failliet, de woningbouw lag stil en de binnenstad was aan het verloederen. Werd het geen tijd dat het gemeentebestuur eindelijk aan de slag ging met de toekomst van onze stad?

Mijn zorgen deelde ik met Mark Weug, oud-klasgenoot van het VWO op Scheldemond en op dat moment fractievoorzitter van de LPV. Geheel op zijn Vlissings begon Mark over beste stuurlui die aan de wal staan. Hij daagde mij uit om mijn kennis en ervaring in te zetten als wethouder om na de verkiezingen van maart 2014 samen Vlissingen weer op het spoor te krijgen. Ervaring die ik onder andere had opgedaan in verschillende directiefuncties binnen de Rabobank.

Na rijp beraad heb ik de handschoen opgepakt. Vlissingen is immers ook mijn stad. De stad waar ik in 1962 ben geboren in het toenmalige Sint-Joseph ziekenhuis aan de Van Dishoeckstraat. De stad waar ik ben opgegroeid en die wij in de jaren tachtig verlieten met het voornemen nooit meer terug te keren. De stad die zich zelf opnieuw aan het uitvinden was en waar wij rond de eeuwwisseling weer met veel plezier zijn komen wonen. De stad met geweldig veel potentie maar met jarenlang onvoldoende kracht en middelen om verdere beloftes waar te maken. De stad die zich bovendien geweldig had vertild aan de aankoop van het Scheldekwartier in 2004.

Vanaf 2014 ben ik wethouder in en van mijn stad namens de Lokale Partij Vlissingen. De LPV is een partij van en voor Vlissingers. Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Economie. Drie onderwerpen waar we de afgelopen jaren op zijn Vlissings hard hebben gewerkt aan verbetering; nuchter, vasthoudend en met elkaar. We kunnen samen trots zijn op wat we hebben bereikt. Met hulp van het Rijk hebben we onze Financiën weer op orde, in de hele gemeente worden weer prachtige nieuwe wijken gebouwd en er zijn veel nieuwe banen ontstaan.

En niet in de laatste plaats wijs ik op de prachtige ontwikkelingen in het Scheldekwartier. We hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels ontstaat hier een gebied waar onze geschiedenis en onze toekomst samenkomen. Ik ben er trots op dat ik hier als wethouder van de LPV een rol in mag spelen.

Heeft U een vraag opmerking of een idee, laat het mij weten.