John (J.C.A.) Dooms

Raadslid LPV

John Dooms

Raadslid worden, waarom doe je dat?
Zelf ben ik dat in 2010 geworden omdat ik vind dat je iets terug mag doen voor Vlissingen en haar inwoners . Een stad waar ik geboren ben, waar ik opgegroeid ben, waar ik heb gewerkt. Gewerkt op en aan het water waar Vlissingen zo mee verbonden is.

Waarom de Lokale Partij Vlissingen?
Omdat de lokale Partij Vlissingen “Nieuwe Politiek” bedrijft wat inhoudt dat zij niet gesubsidieerd wordt door de overheid, geen binding heeft met landelijke partijen. De doelstelling is eenvoudig en duidelijk, en gericht op het vormen van een degelijk en stevig stadsbestuur waarbij volledig rekening wordt gehouden met de wensen van de plaatselijke bevolking.
En de LPV doet dat met succes, opgericht in 1998 en sinds 2010 in de raad als grotere partij. Het vertrouwen van de burgers in de LPV is groot en dat wordt niet beschaamd, kijk hoe Vlissingen zich ontworstelt aan een grauw verleden en zich ontwikkelt !!!

Ons doel is eenvoudig: bestuurlijke ondersteuning van de lokale belangen van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Dit houdt in dat we proactief inspelen op de alledaagse gemeentepolitiek, en tegelijkertijd toekomstgericht werken met een duidelijke visie.

Heeft U een vraag opmerking of een idee, laat het mij weten.