Kieslijst Lokale Partij Vlissingen 2022

Weinig verrassingen op kieslijst Lokale Partij Vlissingen

VLISSINGEN – John Dooms is weer lijsttrekker en kandidaat-fractievoorzitter voor de LPV. Coen van Dalen (ChristenUnie) en Josephine Elliott (D66) staan op verkiesbare plaatsen.

Weinig verrassingen op de kieslijst van de Lokale Partij Vlissingen. De zittende raadsleden John Dooms, Saskia Eggermont en Geoffrey Sips bezetten de eerste drie plaatsen, terwijl ‘overlopers’ Van Dalen en Elliott-Hilverdink de plaatsen vier en zes bezetten. Elliott, die bij D66 bedankte omdat ze op de conceptlijst een naar haar idee te lage plek kreeg, is ‘dankbaar dat ze op een verkiesbare plek in een goede lijst’ is verkozen. 

Nog geen wethouderskandidaat

Of Elliotts zesde plek haar een raadszetel oplevert, is overigens ongewis. De LPV bezet nu vijf raadszetels en heeft een wethouder in het college. Wethouder John de Jonge duwt de lijst als kandidaat negentien. Mocht hij de volgende periode weer als wethouder in een college aantreden, dan is plek zes niet genoeg om in de gemeenteraad te belanden.

Het staat overigens nog niet vast dat De Jonge opnieuw wethouderskandidaat voor de LPV wordt, stelde lijsttrekker Dooms. ,,We komen pas met een wethouderskandidaat als we kans maken in een volgende coalitie te komen. Alle opties zijn nog open dus.” Op plek 5 en plek 7 van de LPV-kieslijst staan nieuwelingen Brenda Wiessner-Mulder en Sven Hardeman. De zittende raadsleden Dick van den Bout en Holger van Heek hebben aangegeven genoegen te nemen met een lagere plaats op de lijst, betoogde Dooms.

De LPV benadrukt ‘trots’ te zijn op de ontwikkelingen in Vlissingen. Ze wil dan ook doorgaan ‘met de ingezette lijn’. 

Stevig en stabiel

Vlissingen ‘verdient een stevig en stabiel gemeentebestuur’, stelt de  lijsttrekker. Die wens is volgens Dooms te realiseren door de LPV door te laten gaan met ‘het bouwen aan een Vlissingen waar we met zijn allen trots op zijn’. Dat kan door aandacht te blijven geven aan het versterken van de financiële positie en de slagvaardigheid van de gemeente, werft de LPV. ,,De bouw van nieuwe koop- en huurhuizen moet blijven doorgaan en Vlissingen moet verstandig blijven investeren in de leefbaarheid.” 

Bron: PZC René Hoonhorst  Laatste update: 20-12-21, 12:12

Hoe zijn de lokale partijen zo groot geworden?

Ik vond op NPO kennis een interessante artikel over lokale partijen.

Hoe zijn de lokale partijen zo groot geworden?

Het hele artikel staat hier. https://npokennis.nl/longread/7751/hoe-zijn-de-lokale-partijen-zo-groot-geworden

Ik lees in het artikel dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lokale partijen wel meer aanwezig zijn dan ooit. ‘Dit komt deels doordat burgers steeds vaker op hun eigen manier invloed willen uitoefenen en teleurgesteld zijn in de landelijke politiek’. Nou die laatste reden is niet minder geworden de afgelopen tijd na de landelijke verkiezingen. Ik denk dat we dat in maart volgend jaar nog beter kunnen merken.

Ok, duidelijk verhaal maar hoe groot zijn de lokale partijen?

In het artikel is te lezen dat het aantal lokale partijen hard groeit de laatste jaren. ‘Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er ruim duizend partijen die niet gebonden zijn aan een landelijke partij.’ Dat zijn beste indrukwekkende aantallen. Hieraan kunnen we dus zien dat we in Vlissingen geen uitzondering zijn. Er zijn zelfs gemeenten waar geen enkele landelijke partij op de kieslijst stond in 2018.

Ik zou mij niet kunnen voorstellen dat, net zoals in Schiermonnikoog, Vlieland en Druten , dat dat ook in Vlissingen zou kunnen. Stel je voor een kieslijst in Vlissingen zonder landelijke partijen dat zou wel raar zijn. Ik verwacht wel dat een aantal partijen na de volgende verkiezingen niet meer terugkeren in de gemeenteraad van Vlissingen.

Sinds de jaren 90 zijn de lokale partijen flink gegroeid is in het artikel te lezen. In die periode is de Lokale Partij Vlissingen ook opgericht. En in het artikel staat ook hoe groot die groei was in 2018. Ik ben het dan ook eens met de conclusie: ‘Opvallend blijft wel de grote daling van de PvdA, VVD en CDA op lokaal niveau.’
Laten dat nu ook net de kopstukken zijn in de huidige lang slepende formatie. Hoe zal dat uitpakken volgende jaar?
Bijzonder is dan ook de vergelijking met de PvdA, de partij die juist de gemeenteraad en de colleges jarenlang heeft gedomineerd in de gemeente Vlissingen.

‘Sinds 2006 behalen de lokale partijen winst en hebben ze net iets meer zetels dan de PvdA, op dat moment de grootste partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen’. 2010 kan volgens het artikel gezien worden als het jaar waarin de lokale partijen doorbreken. Voor het eerst halen zij met een ruime meerderheid gezamenlijk meer stemmen dan welke andere partij dan ook en komen ze uit op 24%. Het verschil is dan ook gelijk erg groot; de tweede ‘partij’ is de PvdA en blijft steken op slechts 16% van de stemmen. Ze leveren in maar liefst 245 gemeenten wethouders. In 2014 wordt in ruim de helft van de gemeenteraden een lokale partij de grootste fractie.’ Zo ook in de gemeente Vlissingen in 2014 en in 2018!

In 2018 behaalde de Lokale Partij Vlissingen en de PSR beide 5 zetels. Samen goed voor 37% van het aantal zetels. Daarnaast zien we dat de ander 11 fracties 1 of 2 zetels hebben behaald in 2018.

‘Door deze ontwikkelingen zijn gemeenteraden steeds meer gefragmenteerd. Dit kan soms leiden tot een tragere besluitvorming. Er zijn steeds meer kleine partijen met slechts een paar zetels, die wel evenveel taken hebben als de grotere fracties. Volgens sommigen komt dit de lokale democratie niet ten goede.’

 

Ik hoop dat jullie door dit artikel een beter beeld hebben gekregen van de lokale politiek.

Vragen, mail naar geoffreysips@gmail.com

Samen zijn wij Vlissingen

Voorwoord
Samen zijn we Vlissingen, dat is de titel van ons coalitieakkoord. Hiermee
nodigen wij je uit om mee te doen. Een uitnodiging aan alle inwoners en
ondernemers in de gemeente Vlissingen die de handschoen willen oppakken om
Vlissingen klaar te maken voor de toekomst. We kiezen in dit akkoord voor een
directe schrijfstijl. Geen bestuurlijke wollige taal, maar taal die te begrijpen is
voor iedereen.
In het coalitieakkoord staat vaak het woord “we”. Hiermee bedoelen we niet
alleen de gemeente, maar ook inwoners, ondernemers, instellingen én de
gemeente samen.
Dit coalitieakkoord bevat de afspraken die het college van burgemeester en
wethouders maakt voor 2018 tot 2022. Het zijn de hoofdpunten. De komende
vier jaar werken we die verder uit in concrete acties.
Waar Vlissingen staat, bedoelen we natuurlijk ook Oost- en West-Souburg,
Groot-Abeele en Ritthem. Waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen.
We sluiten aan bij het Interbestuurlijk Programma. Dat is opgesteld door het
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het Interbestuurlijk Programma
gaat over grote maatschappelijke ontwikkelingen. Je kunt dan denken aan:
1. Samen aan de slag voor het klimaat;
2. Toekomstbestendig wonen;
3. Regionale economie als versneller;
4. Naar een vitaal platteland;
5. Merkbaar beter in het sociaal domein;
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen;
7. Nederland en migrant voorbereid;
8. Goed openbaar bestuur in een veranderde samenleving;
9. Passende financiële verhoudingen;
10. Overkoepelende thema’s.
In dit coalitieakkoord komen deze tien punten terug.

Lees hier het coalitieakkoord