VERKIEZINGSPROGRAMM 2018 – 2022

Lokale Partij Vlissingen

 

De LPV kiest vóór Vlissingen!
Vlissingen, 25 januari 2018

Lokale Partij VlissingenVoorwoord
De Lokale Partij Vlissingen (LPV) werd opgericht in 1998 door Wim Hirdes en maakt sinds 2007 onderdeel uit van de coalitie met inbreng van een wethouder. Sinds 2010 neemt de LPV het
voortouw in het behartigen van de lokale belangen van de gemeente Vlissingen: de stad en de dorpen Oost- en West-Souburg en Ritthem.

De raadsleden en de wethouder van de LPV handelen in het belang van de gemeente Vlissingen en haar inwoners. Onze óngebondenheid met landelijke politieke partijen maakt dit mogelijk. De partijleden zijn allen gemotiveerde inwoners met hart voor Vlissingen en haar samenleving. Zij volgen de Vlissingse samenleving en reageren pragmatisch waar nodig, toekomstgericht en met een heldere visie.

De LPV staat met beide benen op de grond, tussen de inwoners én luistert. We kaarten lastige onderwerpen aan. Inwoners en ondernemers maar ook bezoekers buiten Vlissingen en toeristen zijn onze bron van inspiratie.

In ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022 geven wij u een overzicht van onze huidige positie binnen de gemeentelijke politiek met de behaalde resultaten, lichten we onze doelstellingen toe, beschrijven we onze prioriteiten voor de komende bestuursperiode en presenteren we u onze kieslijst voor de aankomende verkiezingen op 21 maart 2018.

Onder Vlissingen verstaan we in dit document de gemeente Vlissingen: de stad met de dorpen Oost- en West-Souburg en Ritthem, tenzij expliciet naar de stad of één van de dorpen wordt verwezen.

Talloze malen is Vlissingen verwoest of heeft de stad te maken gehad met economische tegenslag maar telkens weer hebben de Vlissingers hun stad weer opgebouwd.

De LPV staat voor Vlissingen met die kracht en die trots!

Met vriendelijke groet,
John Dooms
lijsttrekker Lokale Partij Vlissingen